ယာဥ္အသြားအလာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး တိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္း

ဤစီမံကိန္းတြင္ ယာဥ္အသြားအလာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူမည္။ ယာဥ္အသြားအလာတိုင္းတာမႈႏွင့္အတူ ယခင္စစ္တမ္းကို ျပန္လည္ေလ့လာျပီး ယာဥ္သြားလာမႈႏူန္းထား၊ အစႏွင့္အဆံုးေနရာရိွ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ ယာဥ္သြားလာမႈအျမန္ႏႈန္း စေသာလက္ရိွစစ္တမ္းတို႔အား ေကာက္ယူျပီး ေအာက္ပါ ယာဥ္အသြားအလာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လက္ရိွႏွင့္လာမည့္ႏွစ္မ်ား၏ ယာဥ္အသြားအလာပံုစံကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာသြားမည္။

 • စီမံံကိန္းအကဲျဖတ္မႈအား အေထာက္အကူျပဳရန္ ယခင္ေလ့လာမႈမွရရိေသာ ယာဥ္အသြားအလာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းျခင္း၊
 • လက္ရိွ ယာဥ္သြားလာမႈ အရည္အတြက္၊ အစႏွင့့္အဆံုးေနရာရိွ အခ်က္အလက္၊ အျမန္ႏႈန္းကိန္းဂဏန္းမ်ား အပါအ၀င္ ယာဥ္သြားလာမႈ စစ္တမ္းႏွင့္ စစ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တင္ျပျခင္း
 • လမ္းကြန္ယက္နမူနာစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ လက္ရိွႏွစ္ကနဦးခရီးသြားလာျခင္း၊ ခရီးစဥ္ေရးဆြဲေရးနမူနာ အပါအ၀င္ လက္ရိွယာဥ္သြားလာျခင္းတိုးတက္မႈအေျခအန တို႔ကို လက္ရိွႏွစ္နမူနာျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း၊
 • အနာဂါတ္လမ္းကြန္ယက္နမူနာစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊၊ အနာဂါတ္ခရီးသြားလာျခင္း၊ လမ္းခရီးပိုမိုေခ်ာေမြ႔လာသည့္အတြက္ ယာဥ္သြားလာမႈႏႈန္းထား ျမင့္တက္လာျခင္း၊ စေသာလာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြြက္ နမူနာပံုစံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ၅ ႏွစ္ေရာက္တိုင္း ခရီးသြားလာမႈ နမူနာအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊
 • ပုံမှန်အသွားအလာ၊ အသွားအလာသွေဖီမှုနှင့်ယာဉ်မောင်းနှင်မှုကိုရှာဖွေရန်အတွက်ယာဉ်ကြောနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အလက်စစ်တမ်းနှင့်အချက်အလက်ကောက်ယူခြင်းကိုအမျိုးအစား ၄ မျိုးခွဲခြားထားသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုနောင်တွင်ယာဉ်အသွားအလာခန့်မှန်းရာတွင်အသုံးပြုရမည်။ လေ့လာမှုနည်းစနစ်ကိုအောက်ပါအတိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူသည်။

 • အလယ်အလတ် - ပိတ်ပင်တားဆီးမှု အမျိုးအစားခွဲ အရေအတွက် - MB
 • လှည့်လှုပ်ရှားမှုရေတွက်: TMC
 • O-D စစ်တမ်း
 • ခရီးသွားနှုန်းစစ်တမ်း
 • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမော်ဒယ်လ်

  အသွားအလာပမာဏခန့်မှန်းချက်၏ရလဒ်များ

  အသွားအလာပမာဏ (ဇာတ်လမ်း ၁)

  အသွားအလာပမာဏ (ဇာတ်လမ်း ၂)

  အသွားအလာပမာဏ (ဇာတ်လမ်း ၃)

  စီမံကိန္းပိုင္ရွင္မ်ား

  Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) (NEDA)

     123 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900

  0 2617 7676 0 2617 7683

  စီမံကိန္းအၾကံေပး အဖြဲ

  INDEX International Group Co.,Ltd.

     1/814 Soi Amporn, Moo 17, Khu Khot Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani 12130

  0 2532 3623 0 2532 3566

  Decade Consultant Co.,Ltd.

     1199 Piyawan Building, Floor 8, Paholyothin Road, Sam Sen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

  0 2619 9931 0 2619 9932

  PSK Consultant Co.,Ltd.

     1199 Piyawan Building, Floor 15 Room15 A, Sam Sen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

  0 2617 0429 0 2617 0426